content top


سقف کاذب



 سقف کاذب (پروژه سهروردی )

سقف کاذب کناف :سقف کاذب کناف مربوط به ورودی آشپزخانه پروژه سهروردی می باشد . ایجاد اشکال مستطیلی در کنار هم موجب زیبایی طرح و ایجاد هلوژن های نقطه ای در سقف شده که در وسطی فاصله هالوژن ها از هم بسیار کم و نقطه ای می باشد و در بقیه فاصله بیشتری رعایت شده و تجمع نور کمتر است .

سقف کاذب کناف : سقف کاذب کناف مربوط به ورودی آشپزخانه پروژه سهروردی می باشد . ایجاد اشکال مستطیلی در کنار هم موجب زیبایی طرح و ایجاد هالوژن های نقطه ای در سقف شده که در وسطی فاصله هالوژن ها از هم بسیار کم و نقطه ای می باشد و در بقیه فاصله بیشتری رعایت شده و تجمع نور کمتر است .

سقف کاذب : سقف کاذب باکس مربوط به پروژه واقع در سهروردی می باشد که در ورودی سالن اجرا شده و درون باکس نور به گونه ای در گوشه باکس مخفی شده که انعکاسش در داخل باکس افتاده و در دورتر نیز شیارهای مستطیلی با نور دهی داخلی  اجرا شده است وچند هالوژن نیز بر روی سقف به صورت ساده اجرا شده است .

سقف کاذب : سقف کاذب باکس مربوط به پروژه واقع در سهروردی می باشد که در ورودی سالن اجرا شده و درون باکس ،  نور به گونه ای در گوشه باکس مخفی شده که انعکاسش در داخل باکس افتاده و در دورتر نیز شیارهای مستطیلی با نور دهی داخلی اجرا شده است وچند هالوژن نیز بر روی سقف به صورت ساده اجرا شده است

سقف کاذب کناف : اجرای سقف کاذب در پذیرایی پروژه سهروردی و نصب هالوژن بر روی آن. از روی تصویر به آسانی می توان متوجه زیبایی کار و صافی سطح سقف شد که بدون کوچکترین خطایی اجرا شده است و کاملا منطبق با استانداردهای مربوط به اجرای سقف کناف می باشد .

سقف کاذب کناف : اجرای سقف کاذب در پذیرایی پروژه سهروردی و نصب هالوژن بر روی آن . از روی تصویر به آسانی می توان متوجه زیبایی کار و صافی سطح سقف شده   که بدون کوچکترین خطایی اجرا شده است و کاملا منطبق با استانداردهای مربوط به اجرای سقف کاذب کناف می باشد .

سقف کاذب : ظرح حاشیه ای اجرا شده در پروژه سهروردی به صورت باکس های طولی و اجرای نور مخفی برای زیبایی بیشتر کار در هر یک از باکس ها. به میزان افزایش طولی یا عرضی باکس ها امکان نورپردازی های متعدد دیگر فراهم می شود .

سقف کاذب : طرح حاشیه ای اجرا شده در پروژه سهروردی به صورت باکس های طولی و اجرای نور مخفی برای زیبایی بیشتر کار در هر یک از باکس ها . به میزان افزایش طولی یا عرضی باکس ها امکان نورپردازی های متعدد دیگر فراهم می شود .

سقف کاذب کناف: سقف کاذب کناف به صورت دکوراتیو و شیادار می باشد . همانطور که در عکس قابل رویت می باشد به زیبایی تمام سقف کناف به صورت هلالی و شیار دار ظریف اجرا شده است و بدون نقص داخل شیارها و کل سقف کاذب یکپارچه می باشد و کمترین ناصافی را نمی توان در سقف کاذب کناف یافت .

سقف کاذب کناف: سقف کاذب کناف به صورت دکوراتیو و شیادار می باشد . همانطور که در عکس قابل رویت می باشد به زیبایی تمام سقف کناف به صورت هلالی و شیار دار ظریف اجرا شده است  و بدون نقص داخل شیارها و کل سقف کاذب یکپارچه می باشد و کمترین ناصافی را نمی توان در سقف کاذب کناف یافت .

سقف کاذب کناف : طرح دایره ای مربوط به پارکینگ پروژه مسکونی سهروردی می باشد .

سقف کاذب کناف : طرح دایره ای و قوسی  مربوط به پارکینگ پروژه مسکونی سهروردی می باشد که برای نصب هر گونه مرکز نور دهی در وسط و هالوژن ها در کنار سقف  کاذب آماده است  .



سقف کاذب



سقف کاذب و انواع سقف کاذب

 

 

سقف کاذب قوسی

سقف کاذب قوسی

 

سقف کاذب همان گونه که از اسم این سقف پیداست ، سقفی است که کاذب می باشد و متمایز از سقف اصلی است و بر روی سقف اصلی کار گذاشته می شود . سقف های کاذب و سقف کاذب کناف به دو دسته سقف کاذب یکپارچه و سقف کاذب مشبک تقسیم می شود . این  نوع سقف کاذب به این دلیل توانسته است جای خود را در صنعت ساختمان سازی باز کند که پس از خشک شدن بتونه بلافاصله قادر به رنگ امیزی و انجام سایر مراحل کار می باشیم و اتلاف وقت نسبت به سایر سقف کاذب غیر استاندارد را به همراه ندارد . ویژگی  کلی سقف کاذب و سقف کاذب کناف نسبت به سایر سقف کاذب ها : سبکی ، سرعت اجرایی بالا ، سهولت در نصب ، امکان تعویض و تعمیر سقف ، ضد حریق و رطوبت ، مقاوم در برابر زلزله ، عایق صوتی و آکوستیک بودن  ، عایق حرارتی ، کاهش امکان خطا ، امکان عبور دادن تاسیسات مکانیکی و الکتریکی از پشت سقف ، انعطاف معماری بالا و … می باشد.

سقف کاذب یکپارچه نوعی از سقف کاذب است که متشکل از یک زیرسازی فولادی سبک می باشد که بوسیله پیچ مخصوص ، صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه بر روی زیر سازی سقف کاذب که متصل به سقف اصلی است نصب می شود . برای دست یابی به یک سطح یک دست و یکپارچه لازم است که درزگیری توسط نوار و بتونه مخصوص انجام شود . در این نوع سقف کاذب نیاز به آویز نمی باشد .

سقف کاذب مشبک نوعی از سقف کاذب است که دارای یک شبکه سازه سپری است که توسط آویز به سقف اصلی  متصل و تایل های گچی یا فلزی درون این شبکه سقف کاذب قرار می گیرند . ابعاد این تایل ها 60*60  می باشد که این سقف کاذب  قابلیت اجرا به صورت ترکیبی با سقف کاذب یکپارچه   یا  به تنهایی را دارد .

 



بهترین سقف کاذب کناف ساده و دکوراتیو



 نمونه کارهای سقف کاذب کناف

(پروژه مسکونی  واقع در سهروردی)

سقف کاذب کناف  سقف کادب کناف : این طرح نیز بخشی از طرح مربوط به پروژه سهروردی می باشد که در پذیرایی اجرا شده و به نوعی تفکیک سقف به صورت مستطیل از سقف اصلی می باشد و هالوژن های سقف به صورت نقطه ای در سقف به کار برده شده است که جدا از زیبایی سقف انعکاس بر کف را هم به همراه دارد .

سقف کاذب کناف
سقف کاذب کناف : این طرح نیز بخشی از طرح مربوط به پروژه سهروردی می باشد که درآشپزخانه  اجرا شده و به نوعی تفکیک سقف به صورت مستطیل از سقف اصلی می باشد و هالوژن های سقف به صورت نقطه ای در سقف به کار برده شده است که جدا از زیبایی سقف انعکاس بر کف را هم به همراه دارد .

سقف کاذب کناف : سقف کاذب کناف دکوراتیو  : این سقف کاذب یک شکل منحصر به فردی در کنار دایره کناف می باشد که با توجه به نظر طراحان شرکت ارمه گستر اراد و خواست کارفرما در کنار طرح دایره اصلی سقف برای زیبایی و نوردهی بیشتر اجرا شده است .

سقف کاذب کناف :
سقف کاذب کناف دکوراتیو : این سقف کاذب یک شکل منحصر به فردی در کنار دایره کناف می باشد که با توجه به نظر طراحان شرکت ارمه گستر اراد نمایندگی کناف  و خواست کارفرما در کنار طرح دایره اصلی سقف ،  برای زیبایی و نوردهی بیشتر اجرا شده است .

سقف کاذب نور مخفی کناف سقف کاذب کناف : سقف کاذب کناف به صورت باکس مستطیل شکلی اجرا شده است که در داخل آن نور مخفی رنگی اجرا شده است .

سقف کاذب نور مخفی کناف
سقف کاذب کناف : سقف کاذب کناف به صورت باکس مستطیل شکلی اجرا شده است که در داخل آن نور مخفی رنگی اجرا شده است .

سقف کاذب کناف  سقف کاذب کناف طرح دایره : این سقف کاذب کناف به صورت دایره ای در پارکینگ اجرا شده است که در اطراف این سقف کاذی نصب هالوژن و در وسط طرح دایره ای امکان نصب هر نوع لوستر و مرکز نوردهی می باشد .

سقف کاذب کناف
سقف کاذب کناف طرح دایره : این سقف کاذب کناف به صورت دایره ای در پارکینگ اجرا شده است که در اطراف این سقف کاذب  نصب هالوژن و در وسط طرح دایره ای امکان نصب هر نوع لوستر و مرکز نوردهی می باشد .

سقف کاذب  دکوراتیو کناف  سقف کاذب کناف : مربوط به پروژه ای مسکونی واقع در سهروردی می باشد که در سقف اقدام به ایجاد سقق کاذب دکوراتیو کناف شده است که در نهایت نور مخفی های زیبایی در هر یک از باکس ها اجرا شده و از طریق هالوژن بر روی سطح سقف کادب نیز نور افشانی شده است .

سقف کاذب دکوراتیو کناف
سقف کاذب کناف : مربوط به پروژه ای مسکونی واقع در سهروردی می باشد که در سقف اقدام به ایجاد سقف کاذب دکوراتیو کناف شده است که در نهایت نور مخفی های زیبایی در هر یک از باکس ها اجرا شده و از طریق هالوژن بر روی سطح سقف کاذب نیز نور افشانی شده است .

سقف کاذب کناف : این سقف کاذب مربوط به اتاق خواب می باشد و با استفاده از سقف کاذب کناف به نصب هالوژن و ایجاد شکل در جلوی کمد دیواری ها مطابق با طرح ارایه شده انجام شده .

سقف کاذب کناف : این سقف کاذب مربوط به اتاق خواب می باشد و با استفاده از سقف کاذب کناف به نصب هالوژن و ایجاد شکل در جلوی کمد دیواری ها مطابق با طرح ارایه شده انجام شده  است .

سقف کاذب کناف : این نوع سقف کناف با طرح L اجرا شده است .

سقف کاذب کناف :
این نوع سقف کناف با طرح L اجرا شده است .

سقف کاذب کناف :سقف کاذب کناف :این سقف کادب مربوط به ورودی طبقات می باشد .

سقف کاذب کناف :سقف کاذب کناف :این سقف کادب مربوط به ورودی طبقات می باشد .

سقف کاذب کناف : شیارها و قوس های ایجاد شده توسط سقف کاذب کناف و اجرای نور مخفی .

سقف کاذب کناف :
شیارها و قوس های ایجاد شده توسط سقف کاذب کناف و اجرای نور مخفی است  .

سقف کاذب کناف :به صورت حاشیه ای و نصب هالوژن .

سقف کاذب کناف : به صورت حاشیه ای و نصب هالوژن .

سقف کاذب کناف :این سقف کاذب مربوط به فضای نزدیک اسانسور می باشد که یک طرح L  بر روی سقف با نصب هالوژن اجرا شده است .

سقف کاذب کناف :این سقف کاذب مربوط به فضای نزدیک اسانسور می باشد که یک طرح L بر روی سقف با نصب هالوژن اجرا شده است .

سقف کاذب کناف : به صورت باکس های بلند و منظم بر روی سقف که با اجرای نور در باکس ها زیبایی منحصر به فردی یافته .

سقف کاذب کناف : به صورت باکس های بلند و منظم بر روی سقف که با اجرای نور در باکس ها زیبایی منحصر به فردی یافته .

سقف کاذب کناف: اجرای اشکال پیچیده  شکسته به سهولت توسط سقف کاذب کناف و نصب هالوژن ها بر روی سقف کاذب کناف .

سقف کاذب کناف: اجرای اشکال پیچیده شکسته به سهولت توسط سقف کاذب کناف و نصب هالوژن ها بر روی سقف کاذب کناف .



کناف و دیوار های جداکننده کناف


کناف

دیوار جداکننده کناف

کناف  و دیوار جداکننده کناف :                                                                                                                                                                                    کناف یکی از بهترین متریالهای روز دنیا در رابطه با دیوار های جداکننده و پارتیشن ها و تیغه کشی بین فضا ها می باشد ودر این خصوص شرکت محترم کناف با در نظر گرفتن  ایده های جدید و نوین و نیاز فضا و کاربری مختلف این نوع دیوارهای جداکننده و نیز عبور تاسیسات از نظر ضخامت و مقاومت به چند دسته تقسیم می شوندکه به شرح زیر توضیح داده میشوند:  دیوار جداکننده هفت ونیم سانتی متری که از رانر و استاد پنج سانتی متری و یک لایه پانل RG12.5 از طرفین کار می شود (w111). نوع دیگر از دیوار های جداکننده ؛ دیوار جداکننده نه و نیم سانتی متری می باشد که در این نوع دیوار از یک ردیف سازه هفت سانتی متری و یک لایه پانل گچی از هر طرف استفاده می شود (w111) .و نوع دیگر از این خانواده   w111 که 12.5 سانتی متری است و از یک لایه سازه 10سانتی متری و یک لایه پانل از هر طرف استفاده میشود و با تغیرات و اضافه کردن تعداد لایه پانل های گچی و تغیر سازه ها بنا به نیاز فضا از انها استفاده میکنیم و زمانی که از یک ردیف سازه و یک لایه پانل استفاده میشد از خانواده w111 بودند ولی وقتی که از یک ردیف سازه و دو لایه پانل استفاده شود w112 می باشند که بنا به تغیر سازه ها سه اندازه داریم . و وقتی از دو ردیف سازه و دو لایه پانل استفاده شود این نوع دیوار های جداکننده کناف w115 می نامیم و باز در این نوع با تغیر اندازه سازه ها ضخامت دیوار تغییر میکند و نوع دیگر از دیوار های جداکننده کناف  دیوار های جداکننده تاسیساتی می باشند که این نوع دیوار  نیز از دو لایه پانل از طرفین و دو ردیف زیر سازی تشکیل می شوند که با تغییر اندازه سازه ها ضخامت دیوار نیز تغییر میکند .و در ضمن در این نوع دیوار جداکننده کناف کلیه تاسیسات را از داخل دیوار جداکننده کناف عبور میکند و با استفاده از این نوع دیوارهای  جداکننده کناف   قادر خواهیم بود دسترسی سریع و آسان به تاسیسات داخلی ساختمان داشته باشیم .



سقف کاذب کناف و سقف کناف دکوراتیو


کناف و سقف کاذب کناف که در این نوع سقف کاذب کناف با توجه به انعطاف پذیری کناف در اجرای سقف کاذب کناف باعث شده که طرح های متنوعی را اجرا کرد و در سقف کاذب کناف که در عکس میبینیم سقف کاذب کناف بصورت باکسهای کوچک و در ارتفاع مختلف از هم کار شده اند و همین امر باعث شده است تا سقف کاذب کناف  جلوه ای قشنگی داشته باشد.

سقف کاذب کناف ،در سقف کاذب بالا که از سقف کاذب ثابت کار شده است که اول سقف کاذب کناف ساده کار شده است و بعد از اجرای سقف ساده سقف کناف با  ارتفاع پایین تر از سقف ساده  و شکل های هندسی که با هم مخلوط میشوند توانسته ایم که به سقف کاذب جلوه زیبایی ببخشیم رنگ کاری و نور پردازی در سقف فوق بسیار موثر است که بعد از اجرای مناسب و استاندارد سقف کاذب کناف باید نقاشی شود و نقاشی کردن میتواند پوششی برای  سقف ما باشد که بعد از نقاشی کردن مرحله مهم تری هست که تمام کار کناف را نشان میدهد و تمام تلاش های طراح و مجری را دید می اورد که بحث نور پردازی هست از جمله چراغ سیلندر و نورمخفی و لوستر و منبع نور که فضا را برای استفاده کننده گان قشنگ و زیبا میکند.

سقف کاذب کناف مشبک

سقف کاذب کناف ، که بصورت مشبک کار شده است و در این نوع سقف کاذب از تایل روکش پی وی سی استفاده شده است و این فضا در موزه یادمان شهدای هفتم تیر واقع در میدان بهارسان است که در این نوع سقف کاذب کناف از روشنایی تو کار یعنی مهتابی 4*36 کار شده است که ابعاد این مهتابی ها کمتر از 60*60 بوده و براحتی داخل یکی از شبکه های سقف کاذب قرار میگیرد و مزیت این نوع سقف کاذب ها این است که براحتی قابلیت دسترسی به پشت سقف را دارد و نیاز به رنگ امیزی ندارد و نصب سریع و اسان و سبک بودن سقف از مزایایی این سقف میتوان نام برد و میتوان از مزایای دیگر این نوع سقف کاذب ها نگهداری تاسیسات در پشت سقف سقف و امکان دسترسی به تاسیسات می باشد و در این نوع سقف میشود از چراغ های سیلندری و ال یدی استفاده کرد.



content top