کناف و رنگ کناف

کناف دکوراتیو و رنگ کناف

رنگ کناف

کناف و رنگ کناف 

کناف و رنگ کناف : با توجه به آنكه راهرو ها ،‌پاگردها و را پله ها فضاهای بسته و كوچكی هستند ، بهترین رنگ های انتخابی برای آنها رنگ های روشن است . همان طور كه می دانید رنگ های روشن فضا را بزرگتر و پرنورتر جلوه می دهند ولی در این مسئله وجود نور و میزان بهره مندی از آن ، به خصوص نور طبیعی نیز بی تأثیر نمی باشد و باید مدنظر قرار گیرد .

 رنگ کناف : در برخی از ساختمان ها ، راه پله ها دارای پنجره بوده و از میزان كافی نور طبیعی به هنگام روز بهره مند می باشند ولی در بعضی دیگر فضای راه پله دارای هیچ گونه پنجره ای نیستند و تنها با نوری مصنوعی روشن می شوند

 رنگ کناف در شرایطی كه میزان بهره مندی از نور طبیعی وجود دارد، شما می توانید در انتخاب پوشش ها از رنگ های كمی تیره تر با تنوع رنگی بیشتر را مورد استفاده قرار دهید ولی در صورت وجود نداشتن این نعمت ، تنها رنگ های روشن مناسب کار شما می باشند و نیز باید  بدانیم که بعد از اجرایی سقف کناف که بصورت سقف ساده و بصورت باکس و یا سقف کاذب بصورت دکوراتیو این را باید در نظر داشت که بعد از نصب پانل  و درزگیری حتما باید سقف کاذب کناف ما بصورت یکنواخت یک لایه ماستیک  کناف کار شود که سطح پانل  بصورت یکنواخت رنگ را به خود جذب کند و سطح  سقف کاذب کناف کار ما بصورت یک دست و یکنواخت دیده میشود در واقع بدون کوچکترین ناهمواری ای

رنگ کناف : این کار توسط شرکت ارمه گستر اراد انجام شده است که عاملیت رسمی کناف ایران می باشد و همخوانی رنگ سقف کناف و دیوار کناف مشهود است و از سقف کناف به منظور ایجاد یک دایره به عنوان مرکز نوردهی استفاده شده است که بخشی از فضای سقف را از سایر بخش های سقف جدا ساخته است و بر زیبایی بیشتر کار افزوده است.

رنگ کناف

آسمان مجازی سقف کاذب

رنگ کناف

دیوار و سقف

نمونه کارهای سقف کاذب کناف

نمونه کارهای سقف کاذب کناف