content top


سقف کاذب سقف کاذب (پروژه سهروردی )

سقف کاذب کناف :سقف کاذب کناف مربوط به ورودی آشپزخانه پروژه سهروردی می باشد . ایجاد اشکال مستطیلی در کنار هم موجب زیبایی طرح و ایجاد هلوژن های نقطه ای در سقف شده که در وسطی فاصله هالوژن ها از هم بسیار کم و نقطه ای می باشد و در بقیه فاصله بیشتری رعایت شده و تجمع نور کمتر است .

سقف کاذب کناف : سقف کاذب کناف مربوط به ورودی آشپزخانه پروژه سهروردی می باشد . ایجاد اشکال مستطیلی در کنار هم موجب زیبایی طرح و ایجاد هالوژن های نقطه ای در سقف شده که در وسطی فاصله هالوژن ها از هم بسیار کم و نقطه ای می باشد و در بقیه فاصله بیشتری رعایت شده و تجمع نور کمتر است .

سقف کاذب : سقف کاذب باکس مربوط به پروژه واقع در سهروردی می باشد که در ورودی سالن اجرا شده و درون باکس نور به گونه ای در گوشه باکس مخفی شده که انعکاسش در داخل باکس افتاده و در دورتر نیز شیارهای مستطیلی با نور دهی داخلی  اجرا شده است وچند هالوژن نیز بر روی سقف به صورت ساده اجرا شده است .

سقف کاذب : سقف کاذب باکس مربوط به پروژه واقع در سهروردی می باشد که در ورودی سالن اجرا شده و درون باکس ،  نور به گونه ای در گوشه باکس مخفی شده که انعکاسش در داخل باکس افتاده و در دورتر نیز شیارهای مستطیلی با نور دهی داخلی اجرا شده است وچند هالوژن نیز بر روی سقف به صورت ساده اجرا شده است

سقف کاذب کناف : اجرای سقف کاذب در پذیرایی پروژه سهروردی و نصب هالوژن بر روی آن. از روی تصویر به آسانی می توان متوجه زیبایی کار و صافی سطح سقف شد که بدون کوچکترین خطایی اجرا شده است و کاملا منطبق با استانداردهای مربوط به اجرای سقف کناف می باشد .

سقف کاذب کناف : اجرای سقف کاذب در پذیرایی پروژه سهروردی و نصب هالوژن بر روی آن . از روی تصویر به آسانی می توان متوجه زیبایی کار و صافی سطح سقف شده   که بدون کوچکترین خطایی اجرا شده است و کاملا منطبق با استانداردهای مربوط به اجرای سقف کاذب کناف می باشد .

سقف کاذب : ظرح حاشیه ای اجرا شده در پروژه سهروردی به صورت باکس های طولی و اجرای نور مخفی برای زیبایی بیشتر کار در هر یک از باکس ها. به میزان افزایش طولی یا عرضی باکس ها امکان نورپردازی های متعدد دیگر فراهم می شود .

سقف کاذب : طرح حاشیه ای اجرا شده در پروژه سهروردی به صورت باکس های طولی و اجرای نور مخفی برای زیبایی بیشتر کار در هر یک از باکس ها . به میزان افزایش طولی یا عرضی باکس ها امکان نورپردازی های متعدد دیگر فراهم می شود .

سقف کاذب کناف: سقف کاذب کناف به صورت دکوراتیو و شیادار می باشد . همانطور که در عکس قابل رویت می باشد به زیبایی تمام سقف کناف به صورت هلالی و شیار دار ظریف اجرا شده است و بدون نقص داخل شیارها و کل سقف کاذب یکپارچه می باشد و کمترین ناصافی را نمی توان در سقف کاذب کناف یافت .

سقف کاذب کناف: سقف کاذب کناف به صورت دکوراتیو و شیادار می باشد . همانطور که در عکس قابل رویت می باشد به زیبایی تمام سقف کناف به صورت هلالی و شیار دار ظریف اجرا شده است  و بدون نقص داخل شیارها و کل سقف کاذب یکپارچه می باشد و کمترین ناصافی را نمی توان در سقف کاذب کناف یافت .

سقف کاذب کناف : طرح دایره ای مربوط به پارکینگ پروژه مسکونی سهروردی می باشد .

سقف کاذب کناف : طرح دایره ای و قوسی  مربوط به پارکینگ پروژه مسکونی سهروردی می باشد که برای نصب هر گونه مرکز نور دهی در وسط و هالوژن ها در کنار سقف  کاذب آماده است  .سقف کاذبسقف کاذب و انواع سقف کاذب

 

 

سقف کاذب قوسی

سقف کاذب قوسی

 

سقف کاذب همان گونه که از اسم این سقف پیداست ، سقفی است که کاذب می باشد و متمایز از سقف اصلی است و بر روی سقف اصلی کار گذاشته می شود . سقف های کاذب و سقف کاذب کناف به دو دسته سقف کاذب یکپارچه و سقف کاذب مشبک تقسیم می شود . این  نوع سقف کاذب به این دلیل توانسته است جای خود را در صنعت ساختمان سازی باز کند که پس از خشک شدن بتونه بلافاصله قادر به رنگ امیزی و انجام سایر مراحل کار می باشیم و اتلاف وقت نسبت به سایر سقف کاذب غیر استاندارد را به همراه ندارد . ویژگی  کلی سقف کاذب و سقف کاذب کناف نسبت به سایر سقف کاذب ها : سبکی ، سرعت اجرایی بالا ، سهولت در نصب ، امکان تعویض و تعمیر سقف ، ضد حریق و رطوبت ، مقاوم در برابر زلزله ، عایق صوتی و آکوستیک بودن  ، عایق حرارتی ، کاهش امکان خطا ، امکان عبور دادن تاسیسات مکانیکی و الکتریکی از پشت سقف ، انعطاف معماری بالا و … می باشد.

سقف کاذب یکپارچه نوعی از سقف کاذب است که متشکل از یک زیرسازی فولادی سبک می باشد که بوسیله پیچ مخصوص ، صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه بر روی زیر سازی سقف کاذب که متصل به سقف اصلی است نصب می شود . برای دست یابی به یک سطح یک دست و یکپارچه لازم است که درزگیری توسط نوار و بتونه مخصوص انجام شود . در این نوع سقف کاذب نیاز به آویز نمی باشد .

سقف کاذب مشبک نوعی از سقف کاذب است که دارای یک شبکه سازه سپری است که توسط آویز به سقف اصلی  متصل و تایل های گچی یا فلزی درون این شبکه سقف کاذب قرار می گیرند . ابعاد این تایل ها 60*60  می باشد که این سقف کاذب  قابلیت اجرا به صورت ترکیبی با سقف کاذب یکپارچه   یا  به تنهایی را دارد .

 بهترین سقف کاذب کناف ساده و دکوراتیو نمونه کارهای سقف کاذب کناف

(پروژه مسکونی  واقع در سهروردی)

سقف کاذب کناف  سقف کادب کناف : این طرح نیز بخشی از طرح مربوط به پروژه سهروردی می باشد که در پذیرایی اجرا شده و به نوعی تفکیک سقف به صورت مستطیل از سقف اصلی می باشد و هالوژن های سقف به صورت نقطه ای در سقف به کار برده شده است که جدا از زیبایی سقف انعکاس بر کف را هم به همراه دارد .

سقف کاذب کناف
سقف کاذب کناف : این طرح نیز بخشی از طرح مربوط به پروژه سهروردی می باشد که درآشپزخانه  اجرا شده و به نوعی تفکیک سقف به صورت مستطیل از سقف اصلی می باشد و هالوژن های سقف به صورت نقطه ای در سقف به کار برده شده است که جدا از زیبایی سقف انعکاس بر کف را هم به همراه دارد .

سقف کاذب کناف : سقف کاذب کناف دکوراتیو  : این سقف کاذب یک شکل منحصر به فردی در کنار دایره کناف می باشد که با توجه به نظر طراحان شرکت ارمه گستر اراد و خواست کارفرما در کنار طرح دایره اصلی سقف برای زیبایی و نوردهی بیشتر اجرا شده است .

سقف کاذب کناف :
سقف کاذب کناف دکوراتیو : این سقف کاذب یک شکل منحصر به فردی در کنار دایره کناف می باشد که با توجه به نظر طراحان شرکت ارمه گستر اراد نمایندگی کناف  و خواست کارفرما در کنار طرح دایره اصلی سقف ،  برای زیبایی و نوردهی بیشتر اجرا شده است .

سقف کاذب نور مخفی کناف سقف کاذب کناف : سقف کاذب کناف به صورت باکس مستطیل شکلی اجرا شده است که در داخل آن نور مخفی رنگی اجرا شده است .

سقف کاذب نور مخفی کناف
سقف کاذب کناف : سقف کاذب کناف به صورت باکس مستطیل شکلی اجرا شده است که در داخل آن نور مخفی رنگی اجرا شده است .

سقف کاذب کناف  سقف کاذب کناف طرح دایره : این سقف کاذب کناف به صورت دایره ای در پارکینگ اجرا شده است که در اطراف این سقف کاذی نصب هالوژن و در وسط طرح دایره ای امکان نصب هر نوع لوستر و مرکز نوردهی می باشد .

سقف کاذب کناف
سقف کاذب کناف طرح دایره : این سقف کاذب کناف به صورت دایره ای در پارکینگ اجرا شده است که در اطراف این سقف کاذب  نصب هالوژن و در وسط طرح دایره ای امکان نصب هر نوع لوستر و مرکز نوردهی می باشد .

سقف کاذب  دکوراتیو کناف  سقف کاذب کناف : مربوط به پروژه ای مسکونی واقع در سهروردی می باشد که در سقف اقدام به ایجاد سقق کاذب دکوراتیو کناف شده است که در نهایت نور مخفی های زیبایی در هر یک از باکس ها اجرا شده و از طریق هالوژن بر روی سطح سقف کادب نیز نور افشانی شده است .

سقف کاذب دکوراتیو کناف
سقف کاذب کناف : مربوط به پروژه ای مسکونی واقع در سهروردی می باشد که در سقف اقدام به ایجاد سقف کاذب دکوراتیو کناف شده است که در نهایت نور مخفی های زیبایی در هر یک از باکس ها اجرا شده و از طریق هالوژن بر روی سطح سقف کاذب نیز نور افشانی شده است .

سقف کاذب کناف : این سقف کاذب مربوط به اتاق خواب می باشد و با استفاده از سقف کاذب کناف به نصب هالوژن و ایجاد شکل در جلوی کمد دیواری ها مطابق با طرح ارایه شده انجام شده .

سقف کاذب کناف : این سقف کاذب مربوط به اتاق خواب می باشد و با استفاده از سقف کاذب کناف به نصب هالوژن و ایجاد شکل در جلوی کمد دیواری ها مطابق با طرح ارایه شده انجام شده  است .

سقف کاذب کناف : این نوع سقف کناف با طرح L اجرا شده است .

سقف کاذب کناف :
این نوع سقف کناف با طرح L اجرا شده است .

سقف کاذب کناف :سقف کاذب کناف :این سقف کادب مربوط به ورودی طبقات می باشد .

سقف کاذب کناف :سقف کاذب کناف :این سقف کادب مربوط به ورودی طبقات می باشد .

سقف کاذب کناف : شیارها و قوس های ایجاد شده توسط سقف کاذب کناف و اجرای نور مخفی .

سقف کاذب کناف :
شیارها و قوس های ایجاد شده توسط سقف کاذب کناف و اجرای نور مخفی است  .

سقف کاذب کناف :به صورت حاشیه ای و نصب هالوژن .

سقف کاذب کناف : به صورت حاشیه ای و نصب هالوژن .

سقف کاذب کناف :این سقف کاذب مربوط به فضای نزدیک اسانسور می باشد که یک طرح L  بر روی سقف با نصب هالوژن اجرا شده است .

سقف کاذب کناف :این سقف کاذب مربوط به فضای نزدیک اسانسور می باشد که یک طرح L بر روی سقف با نصب هالوژن اجرا شده است .

سقف کاذب کناف : به صورت باکس های بلند و منظم بر روی سقف که با اجرای نور در باکس ها زیبایی منحصر به فردی یافته .

سقف کاذب کناف : به صورت باکس های بلند و منظم بر روی سقف که با اجرای نور در باکس ها زیبایی منحصر به فردی یافته .

سقف کاذب کناف: اجرای اشکال پیچیده  شکسته به سهولت توسط سقف کاذب کناف و نصب هالوژن ها بر روی سقف کاذب کناف .

سقف کاذب کناف: اجرای اشکال پیچیده شکسته به سهولت توسط سقف کاذب کناف و نصب هالوژن ها بر روی سقف کاذب کناف .سقف کاذب کناف و سقف کاذب فلزی و سقف کاذب مشبک 

سقف کاذب

سقف کاذب کناف

سقف کاذب کناف

سقف کاذب و مطالبی در مورد سقف کاذب امروزه مهمترین مسئله در زندگی آرامش است که این آرامش به علت زندگی ماشینی در اجتماع کمتر حس می شود . به همین دلیل انسانها باید این آرامش را در محیط کوچکتری که خود مدیریت آن را به عهده دارند بیابند که این محیط از نظر فیزیکی محل زندگی ( منزل ) می باشد . یکی از مهمترین نقاط خانه ها سقف می باشد .که از نظر شکل ظاهری ارتفاع ، طراحی ، نورپردازی مهم می باشد که ما پیشنهاد خود را برای سقفشما اعلام می داریم . شما می توانید علاوه بر سقف اصلی ساختمان به ارتفاع پایین تری، از سقف کاذب استفاده کنید که سقف کاذب باعث آرامش و شکل دادن به محیط زندگی شما می شود . البته سقف کاذب را می توان برای استاندارد کردن ارتفاع موردنظر خود استفاده کرد . هر چند از سقف کاذب می توان برای نور پردازی مدرن هم کمک گرفت . سقف کاذب در گذشته و شاید هم در حال ، در بعضی از مناطق به صورت تخته کوبی و ورق کوبی که بر روی تیرهای چوبی نصب می شد استفاده می شود ، و البته رایج تر از موارد سقف کاذب ، بستر کاری می باشد که در این نوع سقف کاذب از زیر سازی آهن و نصب توری بستر و در نهایت گچ کاری و سفید کاری استفاده می شود که اکنون دیگر همه با این سیستم تقریبا آشناهستند ، با مشکلاتش نیز آشنا هستند . از جمله مشکلات این سقف کاذب که می توان نام برد وزن سنگین ، پرت مصالح ، زمان بردن نصب و نیز درگیری کارفرما با چند اکیپ است که مدیریت تک تک آنها خود مشکل ساز می باشد وغیره… و شرکت آراد جهت رفاه حال کارفرمایان و خانواده ها پیشنهاد بهتری پیرامون سقف های کاذب گذشته و حال دارد که سقف کاذب   کناف می باشد  کناف یک شرکت تائید شده در آلمان است که با متریالهای جدیدی که روز به روز به بازار ساختمان عرضه می کند ، علاوه بر متریالهای داخلی ، برای سقف کاذب و دیوارهای کاذب جدا کننده و متریالهای بیرونی ساختمان نیز تدابیر زیادی اندیشیده است . سقف کاذب کناف را می توان به دو نوع سقف کاذب متحرک و سقف کاذب ثابت تقسیم کرد که این دو نوع سقف کاذب نیز خود به چند نوع سقف کاذب تبدیل می شود .
سقف کاذب ثابت از نظر فنی به دو نوع سقف کاذب تبدیل می شود ( از نظر آنالیز کناف ) سقف کاذب تیپ A و سقف کاذب تیپ B که هر یک از این دو نوع سقف کاذب در قسمتهای مختلف ساختمان قابل اجرا می باشد .
سقف کاذب تیپ B برای فضاهای کوچک که محدودیت ارتفاع داریم  متراژ کمتر از پنجاه متر مربع باشد و استفاده می شود  و سقف کاذب تیپ A که در اکثر موارد دیگر، بنا به سلیقه کارفرما از این نوع سقف کاذب استفاده می شود .
سقف کاذب تیپ A را می توان به صورت سقف کاذب حاشیه ای باکس ساده ، باکس نور مخفی ، سقف کاذب طرح دار ، سقف کاذب ساده، سقف کاذب دکوراتیو و سقف های کاذب دیگر اجرا کرد که با کمک گرفتن از آنالیز کناف در همه نوع سقف کاذب که مورد نظرکارفرما یا طراح باشد می توان از سقف کاذب تیپ A کمتر کمک گرفت و اجرا کرد .
البته کناف سقف های کاذب دیگر دارد از جمله سقف کاذب های مشبک که خود دو نوع سقف کاذب را شامل می شود از جمله سقف کاذب مشبک با تایل AMF معدنی و سقف کاذب باتایل گچی ، که تایلهای معدنی شامل سقف کاذب باتایل Ecomin ، سقف کاذب با تایل Star ، سقف کاذب  با تایل فاین فرسکو ، سقف کاذب با تایل فاین استراتوس ، سقف کاذب با تایل فیلیگیران و سقف کاذب با تایل اشلیشیت و سقف کاذب با انواع تایلهای معدنی دیگر.
سقف کاذب با تایل گچی خود شامل سقف کاذب با تایل روکش PVC  و سقف کاذب با تایل رنگ شده ،که این نوع سقف کاذب ها خو به چند دسته تقسیم میشود .                 سقف کاذب با تایل پانچی شامل مربعی وسوراخ دار منظم و نا منظم می باشد .
هر کدام از این نوع سقف کاذب ها در جاهای مختلف شامل ساختمان های مسکونی ، تجاری واداری استفاده می شود.

 

سقف کاذب و مراحل نصب

 سقف کاذب و رابطه ان با عایق:آیا در هنگام نصب سقف کاذب نیاز به استفاده عایق جدا در بین طبقه می باشد؟اغلب سقف های کاذب که بین طبقات نصب میگردد این قابلت را دارند که تعادل دمائی بین طبقات را حفظ کند و دیگر نیازی به استفاده از عایق بین طبقات نمی باشد .اکثر زیرزمین ها حداقل تا حدی به وسیله جریان گرمائی که در فاصله ایجاد شده بین سقف کاذب و سقف بالا ایجاد می شود به تعادل دمائی میرسد با توجه به این مسئله ایجاد عایق حرارتی بین سقف زیر زمین و کف طبقه بالا  مانع از این ایجاد این حرکت دمایی خواهد شد .

  سقف کاذب و محدودیت :آیا می توان از سقف کاذب آرمسترانگ در حمام استفاده نمود؟بله.اگر در حمام فن تعبیه شود که جریان هوا را به خارج هدایت کند می توان از سقف کاذب استفاده نمود.سقف کاذب آرمسترانگ این قابلیت را دارد که می توان در نواحی با رطوبت بالا  علاوه بر مقاومت در برابر شره اضافی سقف کاذب  را در برابر کپک زدن ایمن می کند .

 سقف کاذب و شرایط عایق:آیا می توان در پشت سقف کاذب عایق قرار داد ؟فقط در سقف های کاذب معلق آرمسترانگ که ضخامت پانل ها حداقل 5.8 اینچ می باشد می توان از عایق استفاده نمود .شما باید از رول عایق به گونه ای استفاده نمائید که به شکل عمودی طوری روی شبکه صلیبی سقف نصب گردد که وزن آن مبتنی بر شبکه معلق سقف باشد و بین رول عایق و پانل های سقف کاذب  فاصله وجود داشته باشد . برای اجرای عایق یک سری دیتیل های خاص وجود دارد که باید از فروشنده پرسیده شود .

سقف کاذب و موقع نصب: آیا بهتر است قبل از نصب سقف کاذب مواد تنظیم کننده  با شرایط اتاق از جمله رطوبت و دما به آن اضافه گردد ؟ بله ، بهتر است 24 ساعت قبل از اجرای سقف مواد اجرای سقف را در آن محیط باز نمائید تا محصول با شرایط طبیعی اتاق تنظیم گردد . در شرایط بسیار مرطوب نکات خاص اجرایی دارد که باید بدان توجه شود .

 سقف کاذب شکل نصب : آیا می توان به شکل مستقیم سقف جدید سیمانی را بر روی سقف کاشی وصل نمود ؟تنها در صورتی می توانید بر روی سقف قدیمی کاشی شده کار کنید که در شکل بسیار خوبی باشد . در بسیاری از موارد سقف قدیمی رو به وخامت است و روی آن سقف نمی توان انتظار داشت که سقف کار کرد .

سقف کاذب و وسایل روشنایی:آیا وسایل برقی موجود با سقف کاذب جدید می تواند کار کند؟بله اما شما مجبور خواهید بود در هنگام نصب سقف کاذب وسایل روشنایی رو جابه جا کرده و بعد از نصب سقف کاذب روی آن دوباره نصب کنید.                                       سقف کاذب و مقدار نیاز روشنایی:برای سقف کاذب یک اتاق چه تعداد روشنایی فلورسنت نیازمندیم با توجه به این که این نور به عنوان منبع اصلی روشنایی من محسوب گردد ؟ قانون استاندار برای وسایل نوری به این صورت می باشد که شما باید به ازای هر 75متر مربع سقف کاذب از 4 لامپ فلورسنت استفاده نمائید

سقف کاذب و تحمل بار: آیا می توان از یک لامپ آویزان و یا کوله پشتی در سقف کاذب آرمسترانگ استفاده نمود ؟بله ولی این در صورتی امکان دارد که خود لامپ به طور مستقل از سقف ،  پشتیبانی شود .

سقف کاذب و نقاشی :آیا سقف کاذب آرمسترانگ را می توان رنگ آمیزی کرد ؟

 سقف کاذب و پانل های فایبر گلاس رنگ نمی شوند .

 سقف کاذب و سایر مدل های سقف کاذب آرمسترانگ را می توان به هر رنگی که بخواهید نقاشی کنید .مراحل کار به این صورت است که :

  سقف کاذب  نصب اجزای : تایل های سقفی ممکن است قبل و یا بعد از نصب رنگ گردد .

سقف کاذب  استفاده از غلطک رنگ و زدن آن در دو لایه روی تایل ها و دادن یک فرصت 24 ساعتی به آنها .تبصره : برای رسیدن به نتیجه  بهتر است ابتدا کار را روی 2 یا 4 عدد از پانل ها انجام داده و به آنها اجازه دهید خشک شوند تا از نتیجه کار مطمئن گردیم .

سقف کاذب و عملکرد آکوستیک بودن ، پبت بعدی ، خم شدن ، و یا بازتاب نور بعد از رنگ آمیزی همچنان در تایل ثابت باقی خواهد ماند .

سقف کاذب رنگ : آیا رنگ کردن سقف کاذب آکوستیک بر قابلیت صوتی آن تاثیر  میگذارد ؟بله .                                                سقف کاذب  آکوستیک آرمسترانگ را می توان با استفاده از پل زدن و یا رنگ متخلخل که سوراخ موجود در تایل ها را نمی پوشاند

استفاده کرد اما در هر صورت انتظار میرود که این رنگ آمیزی به مقدار جزئی روی خاصیت آکوستیک بودن تایل ها تأثیر بگذارد .

 

 

 کناف و سوالات سقف کاذب دیوار کناف و کناف


سقف کاذب کناف
سقف کاذب

کناف و سوالات  سقف کاذب و دیوار کناف

کناف- در سیستم کناف از چه نوع پانلی در سرویسها استفاده می شود؟
ضد رطوبت و سیمانی
کناف – مزیت های کناف نسبت به سقف های کاذب دیگر چیست؟
مزیت های زیادی دارد از جمله سبک سازی ساختمان ،دسترسی آسان به تاسیسات و انعطاف پذیری زیاد در طرح
کناف – در کناف می توان از چه طرحهایی استفاده کرد و تا چه حد کناف انعطاف پذیر است؟
تقریبا تمام طرحها قابل اجراست چون کناف انعطاف پذیری بالایی دارد
کناف-برای نصب سنگ و کاشی از چه چسبی برای اجرابر روی کناف استفاده می شود؟
چسب کاشی کناف، چسب کاشی کناف در رده های مقاومتی مختلفی تولید شده و نوع چسب کاشی بر اساس کاربرد،جنس ، وزن و ابعاد قطعات مورد انتخاب می شود.
کناف – آیا در سقف کاذب مشبک ،تایلهای گچی با تایلهای AMF فرق دارد؟
بله کاملا
کناف -آیا می توان در سرویسها از سقف و دیوار کناف استفاده کرد؟
بله
کناف – برای استفاده از دکور در مغازه امکان اجرا با کناف وجود دارد و تا چه مقدار بار را تحمل می کند؟
بله خوب به میزان وزن وبار در مغازه برای دکور از نظر وزنی مشکلی ندارد
کناف – برای انتخاب نوع سقف مورد نظر چه مواردی را باید به آن توجه کرد؟
محل اجرا بستگی به آب و هوا و نوع کاربری دارد
کناف – اجرای سقف کناف هر 100متر مربع چقدر نیاز به زمان دارد؟
برای یک اکیپ سه نفره یک روز
کناف – استفاده از کاغذ دیواری بر روی کناف امکان پذیر است ؟ وآیا احتیاج به زیرسازی خاصی دارد؟
بله ، خیر
کناف -تفاوت میان پنل کناف  و تایل کناف  در چیست؟
تایل داخل سپری قرار می گیرد پانل بر روی پروفیل ها پیچ می شود تایل صرفا در سقف استفاده می شود از نظر ابعاد ، پنل نیاز به رنگ آمیزی و کاغذ دیواری دارد و تایل ندارد
کناف -کناف نسبت به ضربه تا چه مقدار مقاومت دارد؟
از نظر ضربه  ،ضربه های معمولی خوب تا حد دیوارهای سنتی
کناف -دیوار کناف را می توان جایگزینی دیوار خارجی کرد؟
اگر پنل سیمانی یا اکوپانل باشد بله
کناف -در فضاهای کوچک استفاده از کناف یا گچبری کدامیک صرفه اقتصادی نسبت به دیگری دارد؟
کناف
کناف – پنل RG کناف  چیست؟
پنل گچی ساده است که به طور عمومی در سیستم های ساخت وساز خشک کناف (مانند دیوارهای جدا کننده ،دیوارهای پوششی و سقف های کاذب )مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش کرم رنگ بوده .

کناف و ضخامت  -کمترین و بیشترین ضخامت در اجرای دیوار کناف چقدر است؟
در دیوار های تزئینی فرق می کند
کناف  تحمل بار – در روی سطح دیوار کناف می توان از سنگ یا آجر استفاده کرد آیا قابلیت تحمل بار آنها را دارد ؟
اگر مورد استفاده شما موارد تزئینیاتی باشد بله
کناف مزیت  – نقش اصلی کناف چیست؟
سبک سازی ساختمان ،اقتصادی ،مقاومت در برابر لرزه
کناف  و نصب تابلو – امکان نصب تابلو بر روی دیوار کناف وجود دارد؟
بله
کناف و ابعاد  -لطفا ابعاد تایلهای کناف  و پنلهای کناف  را بنوسیسد؟
تایلها 60*60 هستند پنلها به عرض ثابت 20/1 و به طول 40/2 یا 50/2 یا 3 متر و یا بسته به سفارش است .
کناف – دیوار کناف فقط برای دیوار های داخلی و جداکننده استفاده می شود؟
برای پوششها نیز استفاده می شود
کناف و دیوار – در صورت استفاده از دیوار کناف سیستم درایوال سنگ کاری اول صورت می گیرد یا دیوار کناف؟
هر دو مورد امکان پذیر است
کناف و درزگیری – در سیستم درایوال نصب دیوار در سرویسهایی که دو پانل استفاده می شود درزگیری دو دفعه نیاز دارد؟
بله نیاز به درزگیری دارد
کناف و بار کنسول – تا چه اندازه می توان کنسول ایجاد کرد ؟
10الی 12 سانتیمتر
کناف و کاشی کاری -می توان بر روی کناف کاشی کاری انجام داد؟
بله
کناف و تایل – تایل فاین استراتوس در دو نوع تولید می شود تفاوت آنها در چیست؟
لبه دار و بدون لبه VT وSK
کناف و سازه – اولترالاین چیست؟
یک سیستم نوین در زیر سازی فلزی سقف های کاذب مشبک است . تفاوت پروفیل های این سیستم با سایر پروفیل های معمول سقف های شبکه ای ،در فرو رفتگی 8 میلیمتری آنهاست که موجب زیبایی و ظرافت سقف می شود .
کناف و حریق -پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت متشکل از چه موادی است؟
پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد.
کناف و محصول-فلشن دیشت چیست؟
فلشن دیشت (عایق رطوبت کناف) این نوع عایق ،جایگزین عایق رطوبتی سنتی مانند قیر و گونی یا ایزوگام می باشد.
کناف و محصول -تیفن گروند در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟
همان پرایمر زیر رنگ کناف است که برای آماده سازی صفحات گچی جهت پذیرش پوشش های نهایی (نظیر رنگ روغنی)از پرایمر تیفن گروند کناف استفاده می شود.

کناف و دریچه بازدید -آیا با کناف می توان دریچه بازدید ایجاد کرد ؟
شرکت کناف دریچه های بازدید ارائه می دهد که ساخته شده از محصولات کناف است.content top