عکس هایی از نمونه کار های سقف کناف و سقف کاذب کناف

 

 

 

 

سقف کناف با اجرای زیبای ابزار گچی که با دست توسط استاد کار انجام شده استارسال پاسخ